Asianajaja, lakimies, varatuomari?

Asianajaja on Suomen Asianajajaliiton jäseneksi hyväksytty lakimies, jolla on vähintään neljän vuoden oikeudellinen työkokemus ja joka on suorittanut asianajajatutkinnon. Asianajajat työskentelevät vain asianajotoimistoissa tai valtion oikeusaputoimistoissa. Siten esimerkiksi lakiasiaintoimistoissa toimivat lakimiehet eivät voi käyttää lailla suojattua asianajajan ammattinimikettä.

Lakimies eli juristi on oikeustieteellisen yliopistotutkinnon (oikeustieteen kandidaatti tai maisteri) suorittanut henkilö. Asianajajat ovat pohjakoulutukseltaan lakimiehiä.

Varatuomari
on arvonimi, joka voidaan myöntää tuomioistuinharjoittelun suorittaneelle lakimiehelle. Tuomioistuinharjoittelu on vuoden mittainen ja suoritetaan kokonaan käräjäoikeudessa tai osittain hovi- tai hallinto-oikeudessa. Harjoittelu käsittää muun muassa koulutusta, oikeudenkäyntien seuraamista sekä puheenjohtajana toimimista oikeudenkäynneissä.

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on lakimies, jolla on lupa toimia oikeudenkäyntiavustajana. Luvan myöntää oikeudenkäyntiavustajalautakunta. Luvan saamisen edellytyksenä on mm. oikeustieteellinen yliopistotutkinto ja vähintään vuoden oikeudenkäyntiavustajan tehtäviin perehdyttävä työkokemus tai asianajajatutkinnon suorittaminen.

Scroll to Top