Asianajopalvelun rahoittaminen

Oikeusturvavakuutus

Kotivakuutukseen, yritysvakuutukseen taikka maatila-, kiinteistö-, matka- tai vapaaehtoiseen autovakuutukseen sisältyy usein oikeusturvavakuutus, joka kattaa tietyn tyyppisten asioiden oikeudenkäyntikuluja. Lisäksi ammattijärjestösi on voinut vakuuttaa sinut työ- tai virkasuhteeseen liittyvien riitojen varalta. Selvitämme toimeksiannon alkaessa, mikä vakuutuksesi tilanne on.

Oikeusturvavakuutukseen sisältyy tyypillisesti ehdot omavastuuosuudesta ja enimmäiskorvausmäärästä. Esimerkiksi kotivakuutukseen sisältyvästä oikeusturvavakuutuksesta voi useimmiten saada korvausta enintään 8 500 euroa, kun siitä on vähennetty 15–20 prosentin omavastuu. Ehto enimmäiskorvausmäärästä johtaa osaltaan siihen, että aivan vähäarvoista asiaa ei kannata viedä kalliiseen oikeudenkäyntiin.

Valtion varoista maksettava oikeusapu

Siltä osin kuin asianajokulujasi ei voida kattaa vakuutuksin, sinulla on mahdollisuus tietyin edellytyksin saada valtion varoista maksettavaa oikeusapua. Oikeusapua annetaan hakemuksesta korvauksetta tai omavastuuosuutta vastaan hakijan taloudellisen aseman perusteella. Omavastuuosuuden suuruus määräytyy hakijan ja hänen puolisonsa kuukausittaisen käyttövaran (tulot vähennettynä menoilla) ja varallisuuden mukaan.

Edellytykset oikeusavun saamiseksi voi varmistaa etukäteen oikeusavun koelaskelmalla: https://asiointi.oikeus.fi/web/asiointi/koelaskelma . Toimistomme hoitaa oikeusapuhakemuksen puolestasi.

Oma rahoitus

Siltä osin kuin sinulla ei ole asiasi kattavaa oikeusturvavakuutusta etkä ole oikeutettu valtion varoista maksettavaan oikeusapuun, sinun on kustannettava asianajo- ja muut oikeudenkäyntikulusi omista varoistasi. Toimistomme perii näissä tilanteissa erikseen sovittavan palkkioennakon.

On hyvä pitää mielessä, että toimistomme asianajopalkkiolasku ja nimeämiesi todistajien palkkiovaatimukset osoitetaan sinulle silloinkin, kun olet voittanut jutun ja hävinnyt osapuoli on velvoitettu korvaamaan oikeudenkäyntikulusi. Toimistomme avustaa sinua oikeudenkäyntikulukorvauksen perimisessä asian hävinneeltä osapuolelta erillisen sopimuksen mukaan.

Scroll to Top