Avioeroasiat ja ositukset

Avioeroasiat ja ositukset

Aviopuolisoiden yhteiselämän päättyessä toimitetaan jommankumman osapuolen vaatimuksesta ositus, jossa selvitetään puolisoiden omaisuus- ja velkasuhteet, jaetaan yhteinen omaisuus sekä suoritetaan osituslaskelma ja todetaan tasinko. Jälkimmäinen toimenpide tarkoittaa sitä, että puolisoiden omaisuusmääriä verrataan toisiinsa, ja varakkaamman puolison on suoritettava toiselle tasinkona omaisuusmäärä, jolla puolisoiden välinen varallisuusero poistuu.

Oikeus vaatia ositusta voi vuosien kuluessa vanhentua, mikäli kumpikaan puoliso ei esitä ositusvaatimusta. Lisäksi ositettavan omaisuuden arvonnousu ja tuotto avioeron vireille tulohetken ja osituksen toimittamisen välisenä aikana voivat kasvattaa suoritettavan tasingon määrää. Siten kummankin puolison edun mukaista on, että ositusvaatimus esitetään ja ositus hoidetaan pian avioeron tultua vireille.

Vaikka osituksesta voidaan sopia vapaamuotoisesti, siihen voi liittyä useita ongelmallisia kysymyksiä, kuten se, mitä omaisuutta ositettavaan varallisuuteen kuuluu ja se, mikä arvo ositettavalle omaisuudelle kirjataan osituslaskelmaan. Asianajajan myötävaikutuksella laadittu kirjallinen ositussopimus ehkäisee tehokkaasti myöhempiä erimielisyyksiä ja yllättäviä veroseuraamuksia. Vaihtoehtoisesti osapuoli voi hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä toimittamaan ositus.

Ota yhteyttä toimistooni, mikäli tarvitset apua ositussopimuksen laatimisessa tai mikäli pesänjakajan hakeminen on tullut ajankohtaiseksi.
Scroll to Top