Kiinteistö- ja asuntokauppariidat

Kiinteistö- ja asuntokauppariidat

Jos kaupan kohteessa on havaittu vaurio tai puute, taikka jos siinä on vasta epäilty olevan vaurio, saat toimistoltamme veloituksetta alustavan neuvon siitä, miten asiaa kannattaa lähteä selvittämään. Asiassa eteneminen usein edellyttää pikaisia asianajollisia toimenpiteitä, kuten asiakirjoihin perehtymistä, yhteydenpitoa rakennustekniseen asiantuntijaan ja reklamaation laatimista. Toimistomme hoitaa viipymättä nämä toimenpiteet sen jälkeen, kun toimeksiannosta on sovittu.

Kiinteistö- ja asuntokauppa-asioissa riidellään tyypillisesti siitä, oikeuttaako kaupan kohteessa havaittu vaurio tai puute hinnanalennukseen, kaupan purkamiseen tai vahingonkorvaukseen. Tehokkaan vaatimuksen esittäminen ja vaatimukseen vastaaminen edellyttävät rakennusteknistä selvitystä virheen laadusta, korjaustoimenpiteistä ja korjaustoimenpiteiden kustannuksista. Toimistomme avustaa sinua laadukkaan asiantuntijaselvityksen hankkimisessa.

Kiinteistö- ja asuntokauppariitoihin liittyy kohtuullisen suuri oikeudenkäyntikuluriski, jota voidaan kuitenkin hallita huolellisella valmistautumisella ja sovinnollisella lähestymistavalla. Asiakas valitsee tarpeisiinsa ja riskinsietokykyynsä sopivan etenemistavan asianajajan tuella.

Kiinteistökauppaan soveltuva erityislaki on maakaari, ja uuden tai käytetyn asunnon (asunto-osakkeiden) kauppaan soveltuva erityislaki on asuntokauppalaki. Asunto-osakkeen kauppaan liittyy usein kysymys taloyhtiön korjausvastuusta, jolloin sovelletaan lisäksi asunto-osakeyhtiölakia.   

Vieritä ylös