Lasta koskevat asiat

Lasta koskevat asiat

Avio- tai avoeron sattuessa vanhempien tulee ratkaista, millä tavoin lapsen asuminen, virallisasioiden hoito (lapsen huolto), tapaamiset etävanhemman kanssa sekä elatus järjestetään. Vanhemmat voivat sopia asiasta keskenään taikka tehdä kirjallisen sopimuksen lastenvalvojan luona. Lastenvalvojan vahvistama sopimus on täytäntöönpanokelpoinen samalla tavoin kuin tuomioistuimen lainvoimainen päätös.

Jos vanhemmat eivät saavuta sovintoa, asia voidaan saattaa hakemuksella tuomioistuimessa järjestettävään sovitteluun taikka oikeudenkäyntiin. Mikäli vanhempi ei tapaamisten osalta noudata lastenvalvojan vahvistamaa sopimusta tai tuomioistuimen päätöstä, toinen vanhempi voi hakea käräjäoikeudelta täytäntöönpanoa. Täytäntöönpano toteutetaan siten, että tuomioistuin velvoittaa etävanhemman palauttamaan lapsen tai lähivanhemman sallimaan tapaamiset ja asettaa tehosteeksi sakon uhan. Riitatilanne pyritään kuitenkin selvittämään ensisijaisesti sovittelun avulla.

Toimistomme hoitaa lasta koskevat riitatilanteet rakentavasti, lapsen etu edellä, mutta vanhemman toiveet ja huolet huomioiden.
Scroll to Top