Rakentamiseen liittyvät riidat

Rakentamiseen liittyvät riidat

Rakentamiseen liittyvät riidat koskevat usein virheellistä lopputulosta, viivästystä tai maksamatonta laskua. Joskus erimielisyys syntyy kesken rakennustyön, jolloin joudutaan nopeastikin päättämään selvitystoimenpiteistä ja siitä, voiko sopimussuhde jatkua. Tällöin on suositeltavaa olla yhteydessä asianajajaan jo aikaisessa vaiheessa. Toimistomme hoitaa kokemuksella urakkariitoja koskevat neuvottelu- ja oikeusprosessit.

Tehokkaan vaatimuksen esittäminen tai vaatimukseen vastaaminen edellyttävät tyypillisesti luotettavaa rakennusteknistä selvitystä virheen laadusta, oikeasta korjaustavasta ja korjauskustannuksista. Toimistomme avustaa sinua tai yritystäsi laadukkaan asiantuntijaselvityksen hankkimisessa.

Yritysten välisiä urakkasopimuksia koskien ei ole säädetty erityislakia, joten sovellettavaksi tulevat osapuolten väliset sopimusasiakirjat ja yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet. Rakennusurakkaa koskevat yleiset sopimusehdot (YSE 1998) tulevat sovellettavaksi siltä osin kuin niihin on sopimusasiakirjoissa viitattu.

Yksityishenkilön tilaamaan urakkaan sovelletaan sopimusasiakirjojen lisäksi kuluttajansuojalakia, erityisesti 8 ja 9 lukua. Rakennusalan yleisiä kuluttajasopimusehtoja (RYS-9 1998) sovelletaan siltä osin kuin niihin on sopimusasiakirjoissa viitattu.

Rakennustyön laatukriteerejä määrittävät urakkasopimuksen ohella etenkin maankäyttö- ja rakennuslaki, Suomen rakentamismääräyskokoelma, terveydensuojelulaki sekä rakennusalan laatimat ohjeet, kuten RT-kortisto, Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset eli (RYL) ja Suomen rakennusinsinöörien liiton julkaisut (RIL).

Vieritä ylös