Riita- ja oikeudenkäyntiasiat

Riita- ja oikeudenkäyntiasiat

– Kiinteistö- ja asuntokauppariidat
– Rakentamiseen liittyvät riidat
– Liike- tai asuinhuoneiston vuokrausta koskevat riidat
– Saatavien perintä, häädöt sekä huoneistojen hallintaanotot
– Yhteisomistussuhteen purkaminen
– Vahingonkorvausasiat
– Irtaimen kauppaan liittyvät riidat
– Työ- tai virkasuhteeseen liittyvät riidat

Vieritä ylös