Työ- ja virkasuhdeasiat

Työ- ja virkasuhdeasiat

Työelämään liittyvissä riidoissa on usein kysymys työsuhteen päättämisestä, työnantajan takaisinottovelvollisuudesta, vahingonkorvauksesta tai palkkasaatavista. Työsuhde on mahdollista päättää vain työsopimuslaissa säädetyin edellytyksin, joiden rikkomisesta seuraa vahingonkorvausvastuu. Mikäli työsuhteesi irtisanominen tai purkaminen on ollut lain vastainen, olet oikeutettu vähintään kolmen kuukauden palkkaa vastaavaan vahingonkorvaukseen. Toimistomme avustaa sinua vaatimuksen esittämisessä sekä mahdollisessa riita- tai oikeudenkäyntiprosessissa.

Toimistomme neuvoo myös yrityksiä työsuhteen päättämistilanteissa sekä avustaa heitä riita- ja oikeudenkäyntiprosesseissa. Lisäksi avustamme mm. työ- ja johtajasopimusten laatimisessa sekä työturvallisuusrikosasioissa.

Toimistomme avustaa myös virkasuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Virkasuhde voidaan päättää vain valtion virkamieslaissa ja kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa säädetyin edellytyksin. Mikäli virkasuhteesi päättäminen todetaan lainvastaiseksi, niin virkasuhteesi jatkuu katkeamatta ja olet oikeutettu korvaukseen menettämistäsi ansioista.

Vieritä ylös